Wat is het dierenlogboek?

Het dierenlogboek is een landelijk systeem dat huisdieren beter in kaart wil gaan brengen door een totaal overzicht te scheppen. Simpel gezegd om als informatie verzamelpunt op de gebieden van dierenartsen, bedrijven en de diertjes en dierenvrienden zelf zelf.

Helaas merken we zelf met onze huisdieren dat de informatie en systemen in plaats voor het verschaffen van de informatie enorm verspreid ligt als het überhaupt al te vinden is. Zo willen we een platform bieden zodat zowel particulier, fokkers, artsen en andere deskundige en liefhebbers een zo accuraat mogelijk overzicht en inzicht krijgen in elkaar in het uiteindelijk belang van de dieren zelf.

Wat hopen we te bieden voor dierenartsen?

Het idee is om de dierenartsen een platform te bieden voor de dossiers bij te houden waarmee dan ook andere artsen als nodig de gegevens kunnen inzien voor een beter overzicht van het verleden van het dier in kwestie, ras statistieken, enz.. En om op basis van die gegevens dan statistieken te genereren die in ieder geval al een daadwerkelijke samenhang hebben met zoveel mogelijk dossiers.

Wat hopen we bedrijven te bieden?

Bedrijven hebben hiermee en beter beeld over gezondheidsproblemen, eetpatronen, vraag en aanbod. Een forum voor bijvoorbeeld vraag en antwoord met andere deskundige of mogelijke klanten etc. Kunnen klanten referenties geven wat dus ook bedrijven zou moeten motiveren en op deze manier bedrijven beter in kaart worden gebracht. Hiermee hopen we ook ‘broodfokkers’ en dergelijke zo effectief mogelijk te weren.

Wat willen we particulieren bieden?

Particulieren willen we hiermee een beter beeld geven over mogelijke geschiedenis van hun huisdier(en) en ook een platform met deskundige en betrokkenen te hebben voor alle mogelijke vragen. En tegenlijkertijd achtergrond informatie van mogelijke dierenpraktijken, fokkers en andere bedrijven in het gebied van huisdieren